Guider

Guide Dieselkanoner

14-5-2020
Skriven av: Christian Karlsson
Foto: Mattias Stockhaus
En dieselkanon, eller värmekanon som det också kallas, är ett bra val för tillfällig och kompletterande uppvärmning eftersom de är kostnadseffektiva både vad gäller inköp och drift. Dessutom krävs det ingen installation. En värmekanon kan också vara en räddande ängel vid nödsituationer då ordinarie värmesystemet inte fungerar.

Saker att tänka på inför köp av en dieselkanon

Dieselkanoner kännetecknas av att de är lätta att hantera och flytta samt att de är pålitliga och flexibla vilket gör dem perfekta för byggsektorn, garage och verkstad m.m. Dieselkanoner kännetecknas av att de är lätta att hantera och flytta samt att de är pålitliga och flexibla vilket gör dem perfekta för byggsektorn, garage och verkstad m.m.

Vanliga användningsområden för värmekanoner är

  • Uppvärmning av lager, verkstäder och garage.
  • Uppvärmning och torkning på byggarbetsplatser.
  • Uppvärmning av tillfälliga strukturer som till exempel tält.
  • Tillskottsvärme till torkar m.m.
  • Dieselkanonerna finns i två varianter – med och utan skorsten

Dieselkanoner utan skorsten

Värmekanoner utan skorsten har direkt förbränning vilket innebär att dieseln förbränns utan att avskilja avgaserna från varmluften. Detta medför att både varmluft och avgaser blåses ut i utrymmet som värms upp. Därför ska aldrig en dieselkanon med direkt förbränning användas i utrymmen där människor vistas.

Vanliga användningsområden för dieselkanoner utan skorsten är

  • Uppvärmning eller torkning av utrymmen där inga människor vistas.
  • Uppvärmning vid arbete utomhus.
  • Dieselkanoner med skorsten

Värmekanoner med skorsten har indirekt förbränning vilket innebär att avgaserna redan vid förbränning avskiljs från varmluften och förs bort via skorstenen. Det är viktigt att ansluta en slang till skorstenen och föra bort avgaserna till ett utrymme där människor inte vistas eller, allra helst, utomhus.

Detta alternativet passar bra för dig som arbetar i utrymmet som värms upp.

Hur väljer jag rätt dieselkanon

Vilken typ av värmekanon och vilken effekt du behöver beror helt och hållet på vad du ska värma upp och vilka krav du har. Nedan följer några väsentliga frågor som du bör ställa dig vid köp av en värmekanon.

Hur stort är utrymmet som ska värmas upp?

Det är meningslöst att isolerat kolla på kvadratmeterytan eftersom volymen spelar en större roll vid uppvärmning. Det är antalet kubikmeter som avgör vilken effekt du behöver på din dieselkanon. Tänk också på att det kan vara smart att komplettera stora lokaler med fläktar eftersom värmen stiger uppåt.

Hur kallt är det i omgivningen?

Om du har kallt i din omgivning spelar det så klart en väldigt stor roll. Ju kallare ju mer effekt behöver du.

Till vilken nivå vill du värma?

Vill du ha rumstempereratur eller endast underhållsvärme? Ju högre nivå ju mer effekt behöver du.

Hur välisolerat är det?

Om lokalen har genomdrag eller är välisolerad är en annan faktor som påverkar ditt val. En dragig och dåligt isolerad lokal kräver en värmekanon med högre effekt än en välisolerad lokal med lite genomdrag.

Har du många fönster?

Fönster står för relativt stora värmeförluster då mycket av värmen strålar ut. Nyare fönster är betydligt mer energieffektiva än gamla. Om du har många fönster eller gamla fönster i dåligt skick är det också en faktor att ta hänsyn till.