Start / Artiklar & Guider / Elverk GDW-serien
Guider

Elverk GDW-serien

19-9-2023
Skriven av: Johan Petersson
Foto: Mathias Stockhaus
GDW-serien (tillverkas av Pramac) täcker ett stort effektområde från 10 till 820 kVA. Den garanterar höga kvalitetsstandarder och tillförlitlighet med en specifik design som lämpar sig för nödberedskaps- och kontinuerliga strömtillämpningar. Den modulära designen tillåter hög flexibilitet vad gäller leveransomfång, med ett brett utbud av mekaniska och elektriska tillval.

Utföranden

Finns i öppen, inbyggd/ljudisolerad och extra ljudisolerad version, för att tillfredsställa både globala krav och specifika lokala behov.

 • Modulär och mångsidig design för att uppnå den bästa konfigurationen i enlighet med verkliga behov
 • Maximal konfigurerbarhet för att passa varierande regionala krav
 • Designad enligt senaste säkerhetsstandarder
 • Hög kvalitetsstandard och tillförlitlighet
 • Designad specifikt för nödläge och kontinuerlig ström
 • Lämplig för sjukhus, datacenter, detaljhandel, olja och gas, gruvdrift, kraftverk, gruvdrift, olja & gas, vattenrening m.m.
 • Finns i storlekar från 10 upp till 820 kVA.

Elverket uppfyller följande kriterier och direktiv:

 • 2006/42/CE Maskindirektivet
 • 2014/30/UE Elektromagnetisk kompabilitet
 • 2014/35/UE Elektrisk utrustning inom visa spänningsområden
 • 2000/14/EC Buller från utomhusutrustning (ändrad av 2005/88/EC) – Om tillämplig
 • 97/68/EC Utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer på mobila enheter (ändrad av 2002/88/EC & 2004/26/EC) – Om tillämplig
 • EN 12100, EN 13857, EN 60204

Utförande och konstruktion

Elverken tillverkas i tre utförande: öppet, inbyggt/ljudisolerat och inbyggt/ljudisolerat extra tystgående.

 • Ramen till elverket är tillverkad av svetsad stålprofil
 • Generatorn och motorn är monterad på rejält tilltagna motorfästen för att minimera vibrationerna
 • Rörliga och roterande delar är skyddade mot oavsiktlig kontakt
 • Det finns en jordningspunkt på elverket där alla metalldelar kan jordas

Inbyggt och ljudisolerat utförande:

 • Väderbeständig kapsling av galvaniserad plåt avsedd att skydda elverket från korrosion och väder.
 • Ljudisolerat utförande med högkvalitativt isolerande material och ljuddämpare möjliggör den låga ljudnivån.
 • Stora sidodörrar bidrar till att enkelt få åtkomst vid service och underhåll
 • Dörrarna är utrustade med låsbara handtag

Inbyggt och extra ljudisolerat utförande:

 • Extra ljuddämpande kapsling med låg bullernivå, lämplig för installation nära stadskärnan och på alla ställen där stränga bulleremissionsbegränsningar finns
 • Den extra ljuddämpande kapsling garanterar mycket låg ljudemission tack vare ytterligare ljudisoleringsmoduler, högkvalitativt ljudisolerat material och bostadsljuddämpare installerade inuti kapslingen

Möjliga tillval vid öppet utförande:

 • Avgassystem för industri, bullerreduceringsnivå på 15-20 dB(A) – IES
 • Avgassystem för bostäder, bullerreduceringsnivå på 20-25 dB(A) – RES
 • Avgassystem för kritisk nivå, bullerreduceringsnivå på 25-32 dB(A) – CES

Möjliga tillval vid inbyggt utförande:

 • Lyftögla – RLP

Elverkets motor

Elverken tillverkas med Iveco-, Perkins- eller Yanmarmotor som uppfyller kraven enligt ISO 8528-5:2013.

Generator

Elverken levereras som standard med generator från Mecc Alte med en robust mekanisk konstruktion som möjliggör enkel åtkomst till anslutningar och rutinmässigt underhåll.

Tank

Dessa industrielverk levereras som standard med en inbyggd tank av plast (8PFT). Vid behov kan elverken fås med tank av metall där också storleken på tanken kan anpassas, dels inbyggda varianter och dels varianter som byggs på egen bas under elverket.

Kontrollpanel

Elverken i GDW-serien kan levereras med flera olika typer av kontrollpaneler:

 • Manuell fjärrstartspanel – MRS
 • Automatisk kontrollpanel – ACP
 • Modulär parallellpanel – MPP (endast vissa modeller)

Manuell fjärrstartspanel – MRS

Manuell fjärrstartspanel monterad på elverket med övervakning, driftlarm samt skydd.

 • Manuell och fjärrstartskontroll
 • Automatisk start vid strömavbrott
 • 3-fas övervakning av elnätet
 • 3-fas generatorskydd
 • Logg och avläsning av drifttimmar
 • Händelselogg med varningar eller avstängningslarm med tidsstämpel

Automatisk kontrollpanel – ACP

Automatisk kontrollpanel (ACP) monterad på elverket komplett med digital övervakning och skydd av elverkets funktioner.

 • Automatisk kontrollpanel
 • Avkänning inkommande ström
 • Övervakning av drift och parametrar
 • Detaljerad händelselogg med tid och datum

Modulär parallellpanel – MPP

Modulär parallellpanel monterad på elverket som möjliggör att flera elverk kan kopplas ihop och arbeta parallellt.

 • Möjliggör att upp till 32 elverk kan arbeta parallellt
 • Enkelt byte till och från parallelldrift
 • Fullständig övervakning och skydd
 • Detaljerad händelse- och prestandalogg med tid och datum

Möjliga tillval för kontrollpanelen

Reservkraftsomkopplare – LTS (Load Transfer Switch)

LTS-panelen styr strömtillförseln mellan elnätet och elverket vilket garanterar snabb strömtillförsel då strömavbrott uppstår. Det består av ett skåp som installeras utanför elverket. LTS:en styrs av signaler från kontrollpanelen (ACP) på elverket och reagerar på strömavbrott.

Övriga tillval till panelen:

 • Externt plintkort – ETB
 • Differentialskydd – ADI

Övriga tillval

Elverken kan kompletteras med ett eller flera av dessa valfria funktioner vid behov.

 • Förvärmningssystem – PHS
 • Luftavstängningsventil – ASV
 • Elektronisk motorregulator – EEG
 • Heavy-Duty luftfilter – HDF
 • Vattenavskiljarfilter – WSP
 • Avgasgnistskydd – ESA
 • Skydd för heta delar – HPP
 • Komplett, totalt skydd för generatorlindning – WTP
 • Anti-kondensvärmare för generator – ACH
 • Galvaniserad glidbas med gaffellyftspunkt – GSB

Flera olika serier