Start / Artiklar & Guider / Elverk GPW-serien
Guider

Elverk GPW-serien

20-9-2023
Skriven av: Johan Petersson
Foto: Mathias Stockhaus
GPW-serien erbjuder inbyggda och tysta elverk speciellt lämpliga för mobilapplikationer där funktioner som enkel hantering och transport, snabb driftsättning och enkel service är nyckeln. GPW-serien täcker ett effektområde från 10 till 270 kVA, byggt med ledande motor- och generatormärken.

GPW-seriens fördelar, kriterier och direktiv

 • Anpassningsbara och mångsidiga
 • Enkel hantering och transport
 • Enkel service
 • Flera bränsletankstorlekar från 8 till 24 timmars autonomi
 • Manuella, automatiska eller parallella manöverpaneler utrustade med alternativ för fjärrsignalisering och/eller styrning
 • Utökade alternativ för att förbättra elverkets skydd, säkerhet och skyddsnivåer enligt omgivnings-/platsförhållanden och specifika föreskrifter.
 • Finns i storlekar från 10 upp till 270 kVA.

Elverket uppfyller följande kriterier och direktiv:

 • 2006/42/CE Maskindirektivet
 • 2014/30/UE Elektromagnetisk kompabilitet
 • 2014/35/UE Elektrisk utrustning inom visa spänningsområden
 • 2000/14/EC Buller från utomhusutrustning (ändrad av 2005/88/EC) – Om tillämplig
 • 97/68/EC Utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer på mobila enheter (ändrad av 2002/88/EC & 2004/26/EC) – Om tillämplig
 • EN 12100, EN 13857, EN 60204

Utförande och konstruktion

Elverken tillverkas i två utförande: inbyggt/ljudisolerat och inbyggt/ljudisolerat extra tystgående.

 • Ramen till elverket är tillverkad av svetsad stålprofil.
 • Generatorn och motorn är monterad på rejält tilltagna motorfästen för att minimera vibrationerna
 • Elverket är utrustad med lyftögla för enkel hantering med kran.
 • Rörliga och roterande delar är skyddade mot oavsiktlig kontakt
 • Det finns en jordningspunkt på elverket där alla metalldelar kan jordas
 • Elverket står monterat på robusta medar för enkel hantering med lyftgafflar

Inbyggt och ljudisolerat utförande:

 • Väderbeständig kapsling av galvaniserad plåt avsedd att skydda elverket från korrosion och väder.
 • Ljudisolerat utförande med högkvalitativt isolerande material och ljuddämpare möjliggör den låga ljudnivån.
 • Stora sidodörrar bidrar till att enkelt få åtkomst vid service och underhåll
 • Dörrarna är utrustade med låsbara handtag

Inbyggt och extra ljudisolerat utförande:

 • Extra ljuddämpande kapsling med låg bullernivå, lämplig för installation nära stadskärnan och på alla ställen där stränga bulleremissionsbegränsningar finns
 • Den extra ljuddämpande kapsling garanterar mycket låg ljudemission tack vare ytterligare ljudisoleringsmoduler, högkvalitativt ljudisolerat material och bostadsljuddämpare installerade inuti kapslingen

Motor

Elverken tillverkas med Perkins- eller Yanmarmotor som båda uppfyller kraven enligt ISO 8528-5:2013. Elverken finns klassade som avgasmiljöklass 3A och 5 enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/68/EC mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer på mobila enheter (ändrad av 2002/88/EC & 2004/26/EC).

Generator

Elverken levereras som standard med generator från Mecc Alte med en robust mekanisk konstruktion som möjliggör enkel åtkomst till anslutningar och rutinmässigt underhåll.

Tank

Elverken levereras som standard med en inbyggd tank av plast (8PFT). Vid behov kan elverken fås med tank av metall där också storleken på tanken kan anpassas, dels inbyggda varianter och dels varianter som byggs på egen bas under elverket.

Kontrollpanel

Elverken i GDW-serien kan levereras med flera olika typer av kontrollpaneler:

 • Manuell fjärrstartspanel – MRS
 • Automatisk kontrollpanel – ACP
 • Modulär parallellpanel – MPP (endast vissa modeller)

Manuell fjärrstartspanel – MRS

Manuell fjärrstartspanel monterad på elverket med övervakning, driftlarm samt skydd.

 • Manuell och fjärrstartskontroll
 • Automatisk start vid strömavbrott
 • 3-fas övervakning av elnätet
 • 3-fas generatorskydd
 • Logg och avläsning av drifttimmar
 •  Händelselogg med varningar eller avstängningslarm med tidsstämpel

Automatisk kontrollpanel – ACP

Automatisk kontrollpanel (ACP) monterad på elverket komplett med digital övervakning och skydd av elverkets funktioner.

 • Automatisk kontrollpanel
 • Avkänning inkommande ström
 • Övervakning av drift och parametrar
 • Detaljerad händelselogg med tid och datum

Modulär parallellpanel – MPP

Modulär parallellpanel monterad på elverket som möjliggör att flera elverk kan kopplas ihop och arbeta parallellt.

 • Möjliggör att upp till 32 elverk kan arbeta parallellt
 • Enkelt byte till och från parallelldrift
 • Fullständig övervakning och skydd
 • Detaljerad händelse- och prestandalogg med tid och datum

Möjliga tillval för kontrollpanelen

[b]Uttagspanel

[/b]Uttagspanel med jordfelsbrytare TYP A för trefasuttagen. Varje trefasuttag har egen säkring. Varje enfasuttag är försett med jordfelsbrytare samt överspänningsskydd (RCBO).

 • Intag: 1 st 230 V 16A för extern strömförsörjning
 • Uttag: 1 st 400V CEE 63A 3P+N+T IP67, 1 st 400V CEE 32A 3P+N+T IP67, 1 st 400V CEE 16A 3P+N+T IP67, 1 st 230V CEE 16A 2P+T IP67, 1 st 230V 16A Schuko IP68

Reservkraftsomkopplare – LTS (Load Transfer Switch)

LTS-panelen styr strömtillförseln mellan elnätet och elverket vilket garanterar snabb strömtillförsel då strömavbrott uppstår. Det består av ett skåp som installeras utanför elverket. LTS:en styrs av signaler från kontrollpanelen (ACP) på elverket och reagerar på strömavbrott.

Övriga tillval:

 • Externt plintkort – ETB
 • Differentialskydd – ADI

Övriga tillval

Elverken kan kompletteras med ett eller flera av dessa valfria funktioner vid behov.

 • Förvärmningssystem – PHS
 • Luftavstängningsventil – ASV
 • Heavy-Duty luftfilter – HDF
 • Vattenavskiljarfilter – WSP
 • Avgasgnistskydd – ESA
 • Skydd för heta delar – HPP
 • Komplett, totalt skydd för generatorlindning – WTP
 • Anti-kondensvärmare för generator – ACH
 • Galvaniserad glidbas med gaffellyftspunkt – GSB