Start / Artiklar & Guider / Guide: Hur man använder startkablar och starthjälp
Guider

Guide: Hur man använder startkablar och starthjälp

10-1-2024
Skriven av: Victor Lundqvist
Att använda startkablar korrekt är näst intill ett måste för alla bilägare. Oavsett om det handlar om att koppla startkablar till en personbil, mc, moped eller en lastbil, finns det specifika steg och säkerhetsåtgärder som bör följas. I denna guide förklarar vi hur du använder startkablar och starthjälp på ett säkert och effektivt sätt.

Startkablar: Steg för steg

Kontrollera Startkablarnas kapacitet: Innan du börjar, se till att dina startkablar är tillräckligt kraftiga för fordonet. För lastbilar krävs ofta kraftigare kablar jämfört med personbilar.

Placering av fordonen: 

Ställ de två fordonen nära varandra, men se till att de inte rör vid varandra.

Ett tips är att kolla vart batteriet är placerat i ditt fordon för att slippa krångla med för korta kablar, på så sätt kan du avgöra vilken riktning du ska vända fordonet så att de kommer så nära som möjligt.

Säkerhetskontroll: 

Kontrollera att båda fordonen är avstängda och att alla elektriska komponenter (som stereo och ljus) är avslagna.

Koppla startkablarna:

Vilken startkabel först? Börja med den positiva (röda) kabeln. Öppna och anslut ena klammern av den röda kabeln till den positiva polen på det urladdade batteriet. Sedan ansluter du den andra änden av den röda kabeln till den positiva polen på det laddade batteriet.

Koppla därefter den negativa (svarta) kabeln till den negativa polen på det laddade batteriet.

Slutligen, fäst den andra änden av den svarta kabeln på en metallisk del av motorn på det urladdade fordonet (inte nära batteriet) karossen fungerar galant.

Starta Fordonen: Starta först det fungerande fordonet och sedan det med urladdat batteri. Låt fordonet gå några minuter, ca 4-6 minuter bör räcka.

Koppla ur Kablarna: Koppla bort kablarna i omvänd ordning från hur de sattes på.

Tips!: För att säkerhetsställa att du får ström tillbaka till batteriet är det en god idé att ge dig ut och kör i ca 15-30 minuter innan du stänger av bilen igen. Olika generatorer ger olika styrka av laddspänning så därför är det smart att köra lite extra, tänk även på att om bilbatteriet har varit helt tomt kan du dessvärre inte ladda upp det helt genom att bara köra bilen, då behöver du en batteriladdare för att få tillräckligt mycket ström och kunna ladda batteriet fullt.

Startkablar för lastbil

För att starta en lastbil med startkablar, följ samma steg som ovan. Se dock till att startkablarna är dimensionerade för lastbilens högre strömkrav. Lastbilar har ofta kraftigare batterier och kräver därmed mer kraftfulla kablar.

Användning av Starthjälp/Startbooster

Val av starthjälp:

Välj en starthjälp med tillräcklig kapacitet för ditt fordon. För större fordon som lastbilar, krävs en starthjälp med högre kapacitet.

Se alla produkter inom Starthjälp / boosters här!

Koppla Starthjälpen:

Koppla den positiva kabeln från starthjälpen till den positiva polen på fordonets batteri, och den negativa kabeln till en obruten metallisk del av fordonets motor.

Starta fordonet:

Slå på starthjälpen och starta sedan fordonet. Stäng av starthjälpen så snart motorn startar.

Säkerhetsåtgärder:

Använd alltid starthjälpen enligt tillverkarens instruktioner och säkerhetsföreskrifter.

Genom att följa dessa steg kan du säkert och effektivt använda startkablar, startboosters och starthjälp för att få i gång ditt fordon när det krisar, man vill ju inte bli ståendes innan jobbet eller ute på en högtrafikerad väg, därför kan det vara till en stor fördel att investera i någon form av starthjälp. Kom ihåg att regelbunden underhåll av ditt fordon, inklusive batteriet, kan hjälpa till att undvika oväntade startproblem.