Start / Artiklar & Guider / Köpguide: Så hittar du rätt grovdammsugare
Guider

Köpguide: Så hittar du rätt grovdammsugare

26-9-2023
Skriven av: Victor Lundqvist
Säkerhet på arbetsplatsen är en prioritet, och ett av de mest förekommande arbetsrelaterade hälsoproblemen är kroniska lungsjukdomar, ofta orsakade av inandning av dammpartiklar. Därför är det viktigt att välja rätt grovdammsugare baserad på dammklasser för att förbättra arbetsmiljön och folkhälsan.

Olika typer av grovdammsugare

Det finns flera olika typer av grovdammsugare som är anpassade för en rad olika applikationer. I denna guide kommer vi att hjälpa dig att identifiera den typ av grovdammsugare som bäst uppfyller dina specifika behov. Vårt sortiment sträcker sig från våt- och torrdammsugare till avancerade grovdammsugare med HEPA-filter. Oavsett vilken typ av smuts du behöver hantera, hjälper vi dig hitta rätt.

Se mer nedan

Grovdammsugare

Grovdammsugare är en ”vässad” dammsugare i grund och botten, med samma funktion men kraftfullare och en mer avancerad teknologi och designade för att hantera tuffare och mer komplicerade rengöringsuppgifter. De kan suga upp allt från stora partiklar som grus och metallspån till fina dammpartiklar. Med rätt grovdammsugare kan du effektivt rengöra din arbetsplats och minimera hälsorisker. Här är det ytterst viktigt att du väljer maskin utefter ditt behov av rätt dammklass – läs mer om varför det är så viktigt med rätt dammklass

Våt och torrdammsugare

En våtdammsugare är en mångsidig dammsugare som kan hantera både våta och torra material. Detta gör den idealisk för arbetsplatser där man stöter på en blandning av olika typer av smuts och spill. Vare sig det är vatten, sågspån eller byggdamm, klarar denna dammsugare av det mesta. De är ofta utrustade med olika filter och munstycken för att anpassa sig till olika arbetsförhållanden.

Textilvårdsmaskin

När du verkligen behöver rengöra textiler så som mattor, hårda golvytor eller klinkers på djupet är en textilvårdsmaskin att föredra då de har en mer konsekvent och hög uppsugningsförmåga vid munstycket, dessutom är de lite mindre textilvårdsmaskinerna väldigt lätta att bära med sig om man t. ex. rör sig mellan våningar eller runt i ett fordon där man behöver komma åt och rengöra. Många av dessa maskiner kommer med flera olika funktioner så som mattvätt, sug och tork vilket gör att det är en snabbare torktid på textilerna.

Batteridriven Grovdammsugare

För dig som behöver en mobil och flexibel lösning är en batteridriven grovdammsugare ett utmärkt val. Dessa dammsugare är särskilt användbara på platser där det inte finns tillgång till eluttag, som på byggarbetsplatser, eller i trädgårdar. Batteriets livslängd och kapacitet varierar, så det är viktigt att välja en modell som passar dina behov.

Varför är det så viktigt att välja dammklass?

Får att arbeta så hälsosmart som möjligt är det viktigt att tänka på din och dina kollegors hälsa. Då är det ytterst viktigt att kunna filtrera bort de farliga partiklarna och då en av de mest förekommande arbetsrelaterade hälsoproblemen är kroniska lungsjukdomar, ofta orsakade av inandning av dammpartiklar. Damm i arbetsmiljön är inte bara irriterande; det kan också vara farligt för din hälsa. Långvarig exponering för damm kan leda till allvarliga lungsjukdomar som astma, bronkit och i värsta fall lungcancer. Det är därför av yttersta vikt att ta dammhantering på allvar och investera i rätt typ av dammsugare för din arbetsplats.

Dammklasser

L (Låg risk)

I denna kategori hittar du dammsugare som är utmärkta för att hantera vanligt, ofarligt damm som hushållsdamm eller jord. Dessa L-klassade dammsugare är kapabla att samla upp damm med ett koncentrationsvärde (MAK) på över 1 mg/m³.

M (Mellanrisk)

M-klassade dammsugare är designade för att suga upp hälsovådligt, men icke cancerogent damm. De har ett koncentrationsvärde på över 0,1 mg/m³. Detta inkluderar damm från byggmaterial som betong, gips och färg, samt material som innehåller sand, grus och kvarts. Trädamm, som vid långvarig exponering kan öka risken för näscancer, ingår också i denna klass. En M-klassad dammsugare kan hantera damm från både L- och M-klass.

H (Hög risk)

H-klassade dammsugare är de mest kraftfulla och kan hantera allt från hälsovådligt damm med låga MAK-värden till damm förorenat med bakterier och cancerogena partiklar. Detta inkluderar farliga ämnen som asbest, bly och asfalt. En H-klassad dammsugare kan användas för alla dammklasser men har ett maximalt koncentrationsvärde på 0,005 mg/m³.

Ytterligare tips för en säkrare arbetsmiljö

  • Underhåll dammsugarens filter och byt ut det vid behov.
  • Byt dammsugarpåse innan den blir överfylld. Se våra dammsugarpåsar i tillbehörs kategorin.
  • Ha alltid dammsugaren nära till hands för arbeten där den kan vara nödvändig.
  • Använd skyddskläder och andningsskydd vid dammiga arbeten.
  • Koppla dammsugaren till verktyg med särskilda uttag så att den startar automatiskt när verktyget aktiveras.
  • Undvik att använda sopborstar eller blåsverktyg så som tryckluft.
  • Genomför regelbundna kontroller och rengöring av dammsugaren.
  • Genom att följa dessa riktlinjer och välja rätt dammsugare för din arbetsplats kan du skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.