Brotschar

Vårt omfattande sortiment av hand- och maskinbrotschar är enkla att använda och är perfekta för bearbetning och produktion av dimensionsnoggranna hål upp till H7-tolerans.

Skärande verktyg
Dormer Handbrotsch B100 metrisk
Finns i fler varianter
Dormer Handbrotsch B100 metrisk

Handbrotsch med vänsterspiral och ett fyrkantfäste

Från

359,00 kr
Hawk Maskinbrotschar i sats 3-12 mm
Hawk Maskinbrotschar i sats 3-12 mm
730,80 kr
I lager
Visar 24 av 24 Produkter
1

Brotschar

För att uppnå bästa resultat vid brotschning är det viktigt att brotschen kan skära. Ett vanligt fel är att för liten arbetsmån har lämnats till brotschningen. I dessa fall skär inte brotschen utan skaver bort materialet med högt slitage som följd. Det är lika viktigt att inte lämna för mycket material till brotschen.

Allmänna råd

  1. Välj bästa brotschtyp för applikationen och välj skärdata utifrån materialtyp samt säkerställ att de förborrade hålen har rätt diameter.
  2. Kontrollera att arbetsstycket sitter fast ordentligt och att maskinspindeln är spelfri.
  3. Använd lämplig chuck av bra kvalitet. Om brotschen slirar i chucken kan det orsaka brott.
  4. Håll verktyget så kort som möjligt.
  5. Använde en skärvätska av lämplig typ, riktad mot brotschen för att få bästa livslängd. En vattenlöslig skärvätska räcker oftast och tryckluft är användbart vid gjutjärn om man vill köra torrt.
  6. Se till att spånstockning inte uppstår i spåren.
  7. Kontrollera rundgången mellan dubbar för omslipning. Oftast räcker det att slipa om skärfasen.
  8. Håll brotschen skarp. Regelbunden omslipning lönar sig, men det är viktigt att förstå att brotschen skär enbart med fasen eller ingångskonan och inte med resten av skärlängden. Således behöver endast den fasade eller koniska delen slipas. Noggrannhet vid omslipning är viktigt för att bibehålla kvalitet och livslängd.