Start / Artiklar & Guider / Röjsågs-ergonomi
Tips & Trix

Röjsågs-ergonomi: Få en bättre arbetsställning och minskad smärta

10-7-2024
Att arbeta med en röjsåg eller grästrimmer kan vara fysiskt krävande och leda till smärta och obehag om man inte använder rätt röjteknik och utrustning. Denna guide hjälper dig till de bästa tipsen för att arbeta ergonomiskt med röjsågen, för att förebygga skador och maxa din arbetskomfort!

Hur högt ska man ha röjsågen?

En korrekt inställning av röjsågen är avgörande för att undvika belastningsskador. Här är några typiska riktlinjer:

Riggen och skaftens längd: Skaftet bör vara justerat så att trimmerhuvudet är cirka 15-20 cm över marken när du står upprätt och håller i handtagen, kör du med röjklinga bör höjden vara 20 cm. Detta bör mätas in när tanken i röjsågen är tom. Så se till att testa din arbetsställning innan du börjar såga gräs och buskage. På så sätt minskar du behovet av att böja ryggen och får en naturlig arbetsställning.

Handtagens höjd: Handtagen ska vara i nivå med dina höfter och i linje med dina axlar. Detta gör att du kan arbeta med armarna i en avslappnad position och minska belastningen på axlar och rygg.

Måste man ha röjseleJa, användning av en sele är starkt rekommenderad och ibland nödvändig av flera skäl:

Viktfördelning: En sele är ett måste då en fulltankad röjsåg väger upp emot 20kg, röjselen hjälper till och fördelar vikten av röjsågen över din kropp, vilket minskar belastningen på dina armar och axlar.

Stabilitet: Med en sele får du bättre kontroll över röjsågen och kan arbeta mer stabilt och följsamt.

Hur ska man hålla röjsågen?

För att få den bästa ergonomin när du använder en röjsåg, följ dessa steg:

  • Grepp: Håll handtagen med ett fast men avslappnat grepp. Undvik att krama handtagen för hårt, vilket kan leda till muskelspänningar.
  • Armar: Håll armarna nära kroppen och undvik att sträcka dem för mycket. Detta minskar belastningen på axlarna och ryggen.
  • Position: Växla mellan att stå med fötterna axelbrett isär och att ta små steg fram och tillbaka. Detta hjälper till att sprida belastningen och minska risken för att överanstränga någon del av kroppen.

Hur ska man röra sig fram och tillbaka? Rätt rörelseteknik är viktig för att undvika skador och få ut det bästa resultatet av din röjning.

Använd långsamma rörelser: Arbeta i långsamma, kontrollerade rörelser fram och tillbaka, gärna i en monoton linje fram och tillbaka, på så sätt får du även jämnt fördelad klippning och röjning.

Tips! Hastiga och snabba eller ryckiga rörelser ökar risken för skador både på din kropp och röjsåg.

Bli inte stillastående: Byt regelbundet position för att undvika att belasta samma muskelgrupp för länge, på så sätt kan du också jobba längre och du slipper slita på kropp och knopp.

Använd benen: Utnyttja benen för att röra dig snarare än att böja ryggen. Tänk på att ha böjda knän och försök hålla knän och fötter i samma riktning som du ska fälla gräs och träd. Sväng alltid röjsågen från vilket håll du röjer. Detta kommer minska belastningen på nedre ryggen och förbättrar din hållning.

Hur stor röjsåg bör man använda? Valet av röjsåg beror på arbetsuppgiften och din fysiska förmåga:

Lätt modell - Trimmer: För enklare trädgårdsarbete och för dem med mindre fysisk styrka kan en lättare modell vara mer lämplig. Här rekommenderar vi att man väljer en batteritrimmer eller en trimmer med sladd.

Tung modell - Röjsåg: För mer krävande sågning av träd och t, ex tjockare gräs så som dikeskanter vid åkermark, och för dem med mer erfarenhet och styrka kan en tyngre röjsåg ge bättre prestanda, dessa är oftast 2-takt röjsågar som klarar av långa röjningsarbeten på heltid. Se dock till att vikten är hanterbar med hjälp av en röjsele.

Guide-Röjsåg-Ergonomi-1200x800_2

Vanliga fel vid användning av röjsåg och hur man undviker dessa.

Felaktig inställd höjd: Om trimmerhuvudet är för högt eller för lågt, kan det leda till onödig belastning på ryggen. Justera skaftet så att det passar din längd.

Ingen sele: Att arbeta utan sele kan leda till snabb trötthet och ökad risk för förslitningsskador. Använd alltid en sele för bättre viktfördelning.

Statiska positioner: Att stå stilla för länge kan leda till muskeltrötthet. Rör dig regelbundet och växla arbetsposition.

Genom att följa dessa ergonomiska riktlinjer kan du minska risken för skador och obehag när du använder en röjsåg eller grästrimmer. Kom ihåg att alltid justera sågutrustningen till din kropp och använda rätt teknik för att få en god ergonomi på ditt nästa röjpass och du, glöm inte använda rätt skyddsutrustning!