Guider

Filning och slipning av sågkedja

24-9-2021
Skriven av: Victor Lundqvist

Fila sågkedjan rätt

Fila motorsågen rätt

 • Börja med att sträcka på kedjan och därefter aktiverar du kedjebromsen
 • Se till att du inte har sten, jord eller annan smuts på kedjan och verktyget
 • Starta med den mest utsatta skärtanden

Om du endast använder en rundfil ska du tänka på:

 1. Se till att du har rätt diameter på filen, vanligast är att sågkedjan använder en fil på 4,8mm.
 2. Positionera rundfilen i 30 grader parallellt med kedjan, vanligaste är att man kan se vinkeln på filens handtag.
 3. Fila med tvåhandsfattning och 2-5 drag per kedjelängd, använd långa och försiktiga drag med riktning från dig.

Om du använder en filmall ska du tänka på nedan:

 1. Använda filmallen som passar till din kedja, se till att filmallen ligger rakt på kedjan och att filen vilar på båda rullarna när du arbetar dina drag.
 2. Fila i riktning från dig med långa och försiktiga drag, använda båda händerna . Kontrollera din filning med hjälp av filmallen, mallen ska vila mot kedjan framtill och baktill.
 3. Ett tips här är att räkna dina drag så du filar varje tand i samma mått, därefter markerar du tanden du precis arbetat på så blir det lättare att se vart du började.
 4. Fila alla tänder från ett håll, och vänd på sågen för att fortsätta med samma metod, se till att motorsågen är fäst och att det inte rör på sig, antingen i en stock eller i ett skruvstycke.

Glöm inte ryttarna

När du är färdig med tänderna behöver ryttarna också slipas. Ryttarna bestämmer hur mycket kedjan ska skära. Det är väldigt svårt att på ett bra sätt slipa ryttarna utan en filmall.

Har du en filmall och sågar du i ett mjukt virke såsom gran eller tall slipar du efter läget Soft.

Alm och ek är hårt virke och då kräver det att man slipar efter markering Hard.

Svärdet

För att du ska få så bra kvalité som möjligt av din sågning är det viktigt att tänka på svärdets tillstånd. En ovass kedja bidrar till förslitningar på svärd och motorsåg men även en ökad bränsleförbrukning. När man ändå slipar kedja eller gör en lättare service på sågen kan det vara lika bra att se över bladet, behöver du slipa ner graderna? Det gör du enkelt med en flatfil.

Vänd på bladet med jämna mellanrum annars riskerar du att svärdet blir skevt och du får obalans i din sågning.

fila1500x600

Slipa med sågkedjeslip

 1. Börja med att ställa in skärvinkeln 30-35 grader beroende på kedja.
 2. Ställ in eggvinkel (vinkeln som slipskivan går ner i tanden)
 3. Bestäm därefter djupet på hur långt slipskivan ska ner - för att ställa in djupet, sänk skivan med hjälp av ställskruven tills den når tandbotten och skruva sedan tillbaka ett kvarts varv.
 4. På vredet till vänster om maskinen ställer du in hur mycket slipskivan skall avverka.  Se till att slipskivan rör sig fritt och därefter kan du spänna kedjan och påbörja din slipning
 5. Markerar vart du börjar och slipa varannan tand.

Ta inte i, det ska vara lätt att slipa och kedjan ska inte bli för varm