Guider

Valet av skruv avgörande för din altans hållbarhet

17-3-2021
Skriven av: Mathias Stockhaus
Välj infästning av hög kvalitet, välj rätt skruv till rätt miljö och följ träbranschens rekommendationer. Då får du en uteplats som klarar hårt slitage i vårt nordiska klimat i många år framöver.

Rätt skruv till rätt miljö

Havsnära i en utsatt miljö eller skyddat i inlandet? Impregnerat trallvirke eller hårdträtrall? Hur du ska bygga, var du ska bygga och vilket träslag du ska använda till din trall har stor betydelse för vilken skruv du ska välja.

En altan ska tåla mycket. Från en solig sommardag till vinterns snö och kyla kan temperaturskillnaderna vara mycket stora. Bygger du nära havet blir altanen väldigt utsatt. Även stadsluften sliter, den innehåller partiklar och föroreningar som kan vara tuffa för skruven.

Trallskruv-AdobeStock_248167250

Trallskruv för krävande miljöer

Trallskruv med cut A4

Skruv i syrafast A4 för trallbyggen i riktigt tuffa miljöer som vid pooler, bryggor, kustnära projekt. Tänk på att kustnära räknas allt inom 5 mils avstånd från havet. Trallskruv A4 rekommenderas även för större altanbyggen över 60 m2.

Trallskruv med cut A2

Rostfri skruv för användning i utsatta miljöer. Trallskruv av rostfritt stål är mjukare, mer följsam och har lång livslängd. Tänk på att rostfri A2 inte klarar kustnära projekt eller pooldäck.

Trallskruv för hårda träslag

Trallskruv RIGHT-T A2 & A4

För sprickfritt montage av hårda trallvirken som till exempel kirai och cumaro. Den speciella borrspetsen och huvudformen gör att den kan monteras utan förborrning och försänkning i många hårda träslag.

Trallskruv för inlandet

Trallskruv med cut C4

Trallskruv med cut C4 är avsedd för bland annat montering i stolpar, staket och trallvirke mot träregel. Skruven är tillverkad av stål med en C4 ytbehandling. För kritiska miljöer som kustnära områden ska syrafast A4 användas.

Bygga altan

Anpassa infästning efter avstånd, material och dimensioner

Förutom att välja rätt ytbehandling av trallskruven är det viktigt att välja rätt dimension. Trallskruv ska ha en ytterdiameter på minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt tabell nedan. Se till att längden av trallskruvens ogängade del, halsen, ska ha halslängd lika med trallens tjocklek.

Tjocklek trall / Längd trallskruv

 • 22 mm / 42 mm
 • 26 mm / 56 mm
 • 28 mm / 56 mm
 • 34 mm / 75 mm

Hur mycket trallskruv behövs?

För att beräkna hur mycket skruv du behöver till ditt projekt behöver du veta virkets bredd samt ditt tänkta regelavstånd. Nedan ser du åtgång för de vanligaste dimensioner och avstånd.

Virkets bredd / Regelavstånd / Antal skruv/m2

 • 95 mm / 600 mm / 34 st
 • 120 mm / 600 mm / 28 st
 • 140 mm / 600 mm / 24 st

Besök gärna Arvid Nilssons åtgångsberäknare för att få hjälp med beräkning till just ditt bygge!

Arvid-Nilsson-Trallskruv-1200x800mörkare

Hårda träslag

För byggnation av golvtrall i hårda träslag rekommenderar vi Right-T. Den speciella borrspetsen och huvudformen gör att den kan monteras utan förborrning och försänkning i många hårda träslag. Assymetrisk gänga gör Right-T lätt att skruva i och ökar klämkraften. Den kullerförsänkta skallen och fasettförsänkningen under ger ett snyggt montage.

Pooldäck

Bygger du pooldäck? Då är rostfri A4-skruv det enda alternativet för att däcket ska hålla samt uppfylla reglerna för godkänt montage.

Virkesdimensioner för altanen

Det är alltid smart att utgå från beprövade dimensioner till altanbygget, det vanligaste är att man använder en dimension på trallbrädor på 28x120mm.

Nedanstående dimensioner är de vanligaste, men liknande dimensioner är också tänkbara. Tänk på att alltid anpassa avstånd och infästning efter valda dimensioner.

 • Trall: 28x120 mm
 • Skruvreglar: 45x120 mm
 • Bärlina: 45x170 mm
 • Stolpar: 95x95 mm

Trall-och-pool-1200x800

Grunden och markarbete

Oavsett vilken typ av mark altanen ska stå på, bygger man den normalt sett på betongplintar. Plinten behöver nå fast underlag för att konstruktionen ska bli stabil. Dessa plintar kan man gjuta själv eller köpa färdiga.

Om marken är plan, jämn och väldränerad kan man lägga bärlinorna på trädgårdsplattor av betong istället för på plintar.

Grund-1200x800

Utsättning och infästning av plintar

Mät upp altanens tänkta storlek. Sätt markeringar i hörnen och kryssmät. Diagonalerna ska vara lika långa, då är vinklarna räta.

Gräv hål, häll lite grus i botten, sänk ner plintarna och återfyll med jordmassa. För att säkerställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna inte överstiga två meter.

Väg av med ett långt vattenpass så att plintarnas överkant hamnar på samma höjd. Om du väljer plintar med en stolpsko som går att justera kan du ändra höjden på stolpskon i efterhand om plintarna inte skulle hamna på exakt samma höjd.

Vid gjutning av egna plintar har Arvid Nilsson alla typer av passande applikationer, exempelvis stolpskor och stolpjärn i olika dimensioner och utföranden.

Plintskiss1200x800

Plintskiss

Infästning i bärlina

Altanens bärlina fästs i husets bärande del. Materialet i husgrunden är helt avgörande för valet av infästning.

Montage i betong

Betong är det vanligaste materialet att fästa bärlinan i. Tänk på att husgrunder av nyare slag ofta består av ca 1 cm betong följt av 10 cm frigolit, innan det återigen kommer betong. Här måste du förankra bärlinan i det inre betonglagret.

Förslag på infästning:

Montage i lättklinker och lättbetong

Putsade fasader består oftast av lättklinker eller lättbetong. Här gäller det att komma så djupt in som möjligt. Allra helst ska skruven passera blockets centrum med skruvspetsen.

Förslag på infästning:

Montage massiv tegel, håltegel och hålsten

I fasader av tegel, håltegel eller hålsten som är bärande är det oftast enkelt att fästa bärlinan. Är det däremot en skalmur, är det viktigt att ta reda på hur stor belastning den är byggd för att klara. Tänk på att pluggen ska nå förbi första hålrummet i stenen. Detta för att säkerställa hållfastheten.

Förslag på infästning:

Montage i trä

Då bärlinan ska fästas i träfasad monteras den i bakomliggande trästomme eller regel. Välj längd på skruven beroende på väggens konstruktion.

Förslag på infästning:

Placering och infästning av bärlinan

Placera bärlinan så att det finns plats för skruvregel och golvtrall. Bärlinan på de andra tre sidorna fäster du i stolpskorna med en grov träskruv, exempelvis Right XL eller WAF Right-W, för att få stabilitet.

Eventuell skarvning av bärlinor görs över en stolpe för bästa möjliga stabilitet i konstruktionen. Att använda hålplattor och beslagskruv är ett bra alternativ.

Glöm inte att kryssmäta och kontrollera att alla mått stämmer innan du fäster bärlinorna.

bärlina_1-1200x800

Skarvning av bärlinor

Reglar och regelavstånd

Mellan bärlinorna sätts reglar med ett centrumavstånd enligt tabell. Vanligast är ett cc-avstånd på 600mm och en tjocklek på trallbrädan på 28 mm.

Skruva reglarna direkt i bärlinan med Arvid Nilsson träskruv 6x120, WAF Right-W eller använd vinklar och beslagsskruv. För att fästa reglarna mot bärlinan mot husväggen använd gärna balkskor och beslagsskruv.

Tjocklek trall / Centrumavstånd golvbjälke

 • 22 mm / mindre än 400 mm
 • 26 mm / mindre än 450 mm
 • 28 mm / mindre än 600 mm
 • 34 mm / mindre än 800 mm

bärlina-1200x800

Infästning bärlinor och reglar

Montering av golvtrall

Lika viktigt som att välja rätt skruv är det att montera trallen på rätt sätt. Felaktig montering kan bland annat leda till trasig infästning, sprickbildning och fuktrelaterade skador. Branschorganisationen Svenskt trä har tagit fram tydliga rekommendationer och instruktioner för val av trall och infästning och hur olika sorters trall ska monteras för att undvika problem. Svenskt Träs byggbeskrivningar finns i sin helhet på www.byggbeskrivningar.se.

Svenskt träs nya rekommendationer i korthet

 • Mät avstånd från kant till kant mellan trallbrädor – det är olika avstånd för olika tralltyper och dimensioner.
 • Montera skruvar 30 mm från lång- och kortsidor.
 • Förborra trallskruv vid ändträet.
 • Fuktskydda medliggande underliggande golvbjälkar med grundisoleringspapp.
 • Om du skarvar trallbrädorna – montera spikregel på båda sidor om golvbjälken vid skarvar. Montera då trallskruvar eller karmspik 45 mm från ändträt.
 • Trallbrädor ska i första hand monteras med den bästa sidan vänd uppåt, om möjligt vänd kärnsidan uppåt.
 • Trallbrädor med bredd större än 70 mm ska ha dubbla infästningar där avståndet mellan infästning och kant ska vara 30 mm.
 • Trallbrädor med bredd 45 mm och 70 mm ska ha centrisk infästning.

Minska plastanvändandet med trallskruv i vattentålig miljöbox!

Arvid Nilssons populära trallskruv levereras i vattentålig och prisbelönt Miljöbox. En förpackning i kartong som är bättre för miljön och lika funktionell som en plastlåda. Miljöboxen tål alla väder och är dessutom återförslutningsbar. Den återvinns enkelt som pappersförpackning.

Trallskruv-i-Miljöbox1200x800